Klasyfikacje Euroligi

 

Regulamin

Regulamin VII Edycji Euroregionalnej Ligi Biegu na Orientację - sezon 2014

 

logo2013

I. INFORMACJE OGÓLNE.

 
1. Euroregionalna Liga Biegu na Orientację zwana dalej Euroligą jest nieformalnym przedsięwzięciem klubów sportowych z Republiki Czeskiej i Polski, w formie Rankingu stworzonego w oparciu o cykl imprez sportowo-rekreacyjnych w biegu na orientację organizowanych w województwach przygranicznych, po obu stronach granicy polsko-czeskiej.
 
2. Cele Ligi:
a) popularyzacja biegu na orientację w Euroregionach,
b) wzajemna promocja zawodów zaliczanych do Ligi,
c) zacieśnienie współpracy polsko-czeskiej,
d) zwiększenie udziału zawodników czeskich na zawodach organizowanych przez polskie kluby i Polaków na zawodach
organizowanych przez Czechów,
d) zwiększenie wachlarza możliwości finansowania zawodów przez podkreślenie transgranicznego ich charakteru,
e) wspólne klasyfikowanie zawodników polskich z czeskimi oraz zawodników zrzeszonych w klubach sportowych z amatorami,
f) wyłonienie najlepszych i najaktywniejszych zawodników uczestniczących w zawodach w poszczególnych kategoriach.
 
3. W skład organizatorów zawodów wchodzą następujące kluby sportowe:
Ze strony czeskiej: Hana Orienteering Olomouc, SKOB „Banik" Havirov , SKOB Ostrava
Ze strony polskiej: UKS „Tukan" Iwiny, LUKS „Azymek" Zdzieszowice, UKS „Lotna" Zdzieszowice, UKS „ZSZ-Jedynka" Jastrzębie-Zdrój

II. TERMINY I MIEJSCA ROZGRYWANIA ZAWODÓW ZALICZANYCH DO LIGI.

 

1.Etap – sobota – 29.03.2014r. – Štramberk (CZE) – Mistrostvi MSK – sprint pakiet czeski
2.Etap – piątek – 4.04.2014r. - Grodziec (POL) – E1 Polskie Wulkanalia – sprint pakiet polski
3.Etap – sobota – 5.04.2014r. - Iwiny (POL) – E2 Polskie Wulkanalia – middle pakiet polski
4.Etap – niedziela –6.04.2014r. - Czaple (POL) – E3 Polskie Wulkanalia – klasyk pakiet polski
5.Etap – sobota – 26.04.2014r. - Zdzieszowice (POL) – E1 Grand Prix Lotna – sprint? pakiet polski
6.Etap – niedziela – 27.04.2013r. - Zdzieszowice (POL) – E2 Grand Prix Lotna – klasyk? pakiet polski
7.Etap – czwartek – 1.05.2014r. – Jastrzębie-Zdrój (POL) – E1 Euromajówka – sprint pakiet polski
8.Etap – czwartek – 1.05.2014r. – Krostoszowice (POL) – E2 Euromajówka – middle pakiet polski
9.Etap – sobota – 14.06.2014r. – Bílá-Konečná (CZE) – Mistrostvi MSK – klasyk pakiet czeski
10.Etap – piątek – 5.09.2014r. – Suchá Rudná (CZE) – E1 Hana Orienteering Festival – sprint pakiet czeski
11.Etap – sobota – 6.09.2014r. – Suchá Rudná (CZE) – E2 Hana Orienteering Festival – middle pakiet czeski
12.Etap – niedziela – 7.09.2014r. –Suchá Rudná CZE) – E3 Hana Orienteering Festival – klasyk pakiet czeski
13.Etap – piętek - 10.10.2014r. – Jastrzębie-Zdrój (POL) – Mistrzostwa Śląska – nocne pakiet polski
14.Etap – sobota – 11.10.2014r. – Jastrzębie-Zdrój (POL) – Puchar Jastrzębia – sprint pakiet polski 

III. UCZESTNICY, WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZEŃ.

 
Uczestnikiem zawodów może być każda osoba, bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania czy przynależność klubową. Na każdych zawodach szczegółowe warunki uczestnictwa, terminy i formę przyjmowania zgłoszeń określają ich organizatorzy, podając je w regulaminach zawodów (biuletyny informacyjne/rozpisy).

IV. SYSTEM WSPÓŁZAWODNICTWA.

 
1. W poszczególnych zawodach organizatorzy sami ustalają kategorie, w jakich rozgrywane będą zawody, z uwzględnieniem rangi zawodów i ilości przewidywanej liczby uczestników. Punkty zdobywa się jednak tylko w kategoriach, dla których będzie prowadzony Ranking (patrz w pkt. IV.2).
 
2. Wykaz kategorii, w których prowadzony będzie Ranking:
- K10 i M10 (dzieci z roczników 2004 i młodsze startujące samodzielnie na trasie bez wstążek)
- K12 i M12 (dzieci z roczników 2003 i 2002)
- K14 i M14 (młodzież z roczników 2001 i 2000)
- K16 i M16 (młodzież z roczników 1999 i 1998)
- K18 i M18 (młodzież z roczników 1997 i 1996)
- K21 i M21 (młodzieżowcy i seniorzy z rocznika 1995 i starsi)
- K35 i M35 (masters z rocznika 1979 i starsi)
- K45 i M45 (masters z rocznika 1969 i starsi)
- K55 i M55 (masters z rocznika 1959 i starsi)
- M65 (masters z rocznika 1949 i starsi)
 
3. Oznaczenie kategorii w zawodach rozgrywanych w Republice Czeskiej różni się od polskich jedynie literami. We wszystkich kategoriach wiekowych zaliczanych do rankingu Ligi (oprócz kategorii popularyzacyjnych) na końcu czeskiej nazwy kategorii umieszczana jest litera A, B, C lub E w zależności od siły kategorii i rangi zawodów. Oprócz tego kategorie kobiece, w Polsce oznaczane literą K, w Republice Czeskiej mają symbol D (np. kategoria K35 to czeska D35C). Męskie kategorie zamiast litery M mają literę H (np. polska kategoria M14 to czeska H14C). Kategoria popularyzacyjna dla rodziców z dziećmi KM10R to czeska HDR, natomiast kategoria OPEN to czeskie P2, P3, P4, P5 (gdzie P3 oznacza trasę ok. 3km, P4 ok. 4 km itd.).

V. RANKING INDYWIDUALNY – zasady punktacji.

 
1. Zawodnikom przyznaje się punkty do Rankingu w kategorii, do której się zgłosili na danych zawodach – możliwe jest więc, że w Rankingu zawodnik będzie sklasyfikowany w więcej niż jednej kategorii. W przypadku połączenia kategorii przez organizatorów danych zawodów nie tworzy się osobnej podkategorii na potrzeby rankingu, a przelicza się czas wg wyników uzyskanych przez wszystkich zawodników startujących w połączonej kategorii.
 
2. Do klasyfikacji generalnej sumowane będą dwa rodzaje punktów: „za wynik" i „za udział". Do Rankingu zaliczane będzie:
- 3 (z 5 możliwych) najlepszych zdobyczy „za wynik" uzyskanych w etapach „PAKIETU CZESKIEGO" (patrz pkt.II)
- 6 (z 9 możliwych) najlepszych zdobyczy „za wynik" uzyskanych w etapach „PAKIETU POLSKIEGO" (patrz pkt.II)
- wszystkie punkty za udział.
 
3. Z zawodów 3-etapowych zalicza się maksymalnie dwa najlepsze wyniki.
 
A. Punkty „za wynik"
1. W każdej kategorii ustala się wynik bazowy - w kategoriach, w których sklasyfikowano 1-5 osób wynikiem bazowym jest wynik pierwszego zawodnika, w kategoriach, w których sklasyfikowano wiecej niż 5 zawodników wynikiem bazowym jest średni wynik trzech najlepszych zawodników. Wynik bazowy stanowi równowartość 100 pkt.
2. Kolejni zawodnicy otrzymują proporcjonalnie mniej lub więcej punktów, w zależności od uzyskanego czasu. Różnica czasu pomiędzy wynikiem zawodnika a wynikiem bazowym stanowi procentową stratę/przewagę, którą się odejmuje/dodaje od/do wyniku bazowego z dokładnością do 1/100 punktu - punktów za wynik nie przyznaje się zawodnikom, którzy uzyskali czas stanowiący 200 lub więcej procent czasu wyniku bazowego. W przypadku podziału na zawodach kategorii na silniejsze i słabsze (np. E, A, B, C), każda następna słabsza kategoria ma wynik bazowy stanowiący 60% wartości kategorii o stopień silniejszej.
 
B. Punkty „za udział"
1. Za każdy bieg, w którym zawodnik brał udział, do klasyfikacji generalnej otrzymuje się 10 pkt.
2. Dzieci z kategorii popularyzacyjnych tzn. KM10R, K10N i M10N oraz uczestnicy kategorii, które nie są zaliczane do indywidualnych klasyfikacji generalnych zdobywają jedynie punkty za udział, które dodawane są do wyniku klubu w klasyfikacji drużynowej.

VI. RANKING DRUŻYNOWY – zasady punktacji.

 
1. Klasyfikację drużynową prowadzi się wyłącznie dla klubów, towarzystw i stowarzyszeń sportowych.
 
2. Do klasyfikacji generalnej drużynowej zaliczane będą wyniki z wszystkich etapów.
 
3. Punkty zdobyte przez zawodnika zapisywane są na konto tego klubu, który reprezentował on na danym etapie.
 
4. W każdym etapie klub zdobywa punkty zarówno „za wynik", jak i „za udział" swoich zawodników.
 
5. W składowej „za wynik" dla klubu punktuje 10 najlepszych zawodników (suma 10 najlepszych indywidualnych zdobyczy punktowych) z zastrzeżeniem, że z jednej kategorii punktuje max. 2 zawodników.
 
6. W składowej „za udział" klub otrzymuje punkty za udział każdego zawodnika, który go reprezentował i wystartował w etapie, również w kategoriach popularyzacyjnych i sportowych, w których nie prowadzi się indywidualnej klasyfikacji generalnej (KM20, 40, 50, 60, 70 i starszych).

VII. NAGRODY

 
1. Zwycięzcy Klasyfikacji Końcowej w każdej z kategorii z osobna otrzymają puchary oraz zostaną zwolnione z konieczności wnoszenia opłat startowych na wszystkich etapach Euroligi w roku 2015 (pod warunkiem, że będzie ona rozgrywana) . Osoby, które zajmą miejsca II i III również otrzymają puchary, pod warunkiem, że uda się pozyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
 
2. Drużyny, które w Klasyfikacji Końcowej zajmą miejsca I-III otrzymają puchary.
 

3. W przypadku pozyskania patronów lub sponsorów, możliwe jest fundowanie również innych nagród i świadczeń.

 
4. Podsumowanie VII Edycji Euroligi 2014 oraz wręczenie nagród nastąpi na zawodach EuroMajówka 2015.
 
6. Fundatorami nagród i pucharów Euroligi jest Rafał Mastela i Józef Forystek oraz wszyscy organizatorzy zawodów, którzy zwalniają z wpisowego ubiegłorocznych zwycięzców Rankingu Indywidualnego w poszczególnych kategoriach wiekowych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
1. Sędzią głównym Klasyfikacji Generalnych EuroLigi jest Rafał Mastela.
 
2. Sędzia główny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne odwołanie zawodów, likwidowanie lub łączenie kategorii i inne sprawy leżące w kompetencjach organizatorów.
 
3. Reklamacje dotyczące klasyfikacji indywidualnych i drużynowych należy zgłaszać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w ciągu 7 dni od opublikowania Klasyfikacji na stronie internetowej Ligi.
 
4. Oficjalna strona internetowa Ligi znajduje się pod adresem: www.orienteering.mastela.pl/euroliga 

Podkategorie