2013.03.09 - Śląska Zimowa Liga - 50 lat Miasta Jastrzębie-Zdrój - komunikat

regulamin
zawodnicy
mapy
komunikat
wyniki
logo50lat

komunikat techniczny / pokyny

9.Runda Śląskiej Zimowej Ligi 2013

Jastrzębie-Zdrój, 9.03.2013r.

jedynka
 

1. Parametry tras. - Uwaga! Inne skale map, niż podane w regulaminie.

Kategoria A Kategoria B Kategoria C Kategoria HDR
Mapa "Cross" - ortofotomapa 1:3000 550m + S
Mapa "OWN" - ISOM2000 - skala 1:7500 1650m - 5 PK + S
Mapa "Hala" - ISSOM2007 - skala 1:4000 1280m - 5 PK + S 1860m - 11 PK + S
Mapa "ZSZ" - ISSOM2007 - skala 1:4000 1370m - 7 PK S + 1770m - 6 PK 1540m - 11 PK 1350m - 8 PK
RAZEM 4850m - 17 PK + 3S 3630m - 17PK + 2S 1540m - 11 PK 1350m - 8 PK

S - potwierdzenie przez sędziego na mecie każdej mapy (na ostatnim punkcie przed wbiegnięciem na nowy teren - na inną mapę).

 

2. Opisy punktów kontrolnych - na mapach.

 

3. Potwierdzanie punktów kontrolnych u sędziów. (nie dotyczy kategorii C i HDR)

   Zawodnicy kategorii A i B biegać będą na kilku mapach. Po dobiegnięciu do konća trasy wyznaczonej na danej mapie (podwójne kółko - meta, zawsze przy przejściu dla pieszych), zawodnik dociera do sędziego (umundurowany funkcjonariusz straży pożarnej), wręcza mu swoją kartę startową, a ten perforatorem  potwierdza obecność zawodnika na tym przejściu. Po otrzymaniu z powrotem swojej karty przechodzimy (nie wbiegamy!) przez pasy, po upewnieniu się, że nic nie nadjeżdża. Drogi nie są jakoś specjalnie ruchliwe o tej porze, ale są to główne ciągi komunikacyjne, i samochody jadą tamtędy z dużą prędkością.

 

 4. Kolejność zaliczania poszczególnych odcinków tras (map):

Kategoria A:start w szkole - mapa "Cross" - sędzia - mapa "OWN" - sędzia - mapa "Hala" - sędzia - mapa "ZSZ" - meta

Kategoria B:
start w szkole - mapa "ZSZ" (tylko pierwszy odcinek między startem przy szkole a przejściem dla pieszych)  -  sędzia - mapa "Hala" (pętla) - sędzia (powrót na to samo przejście dla pieszych) - mapa "ZSZ" - meta
 
Kategoria C:
start w szkole - mapa "ZSZ" - meta (klasyczna trasa)

Kategoria HDR (rodzinna):
start w szkole - mapa "ZSZ" - meta (klasyczna trasa)
 
 
5. Przepisy związane z bezpieczeństwem. Tereny zakazane.
   Spora część tras poprowadzona jest terenami przecinającymi parkingi i uliczki osiedlowe. Szczególnie dużo tego typu terenów jest na mapie "Hala". Zobowiązujemy zawodników do stosowania się do obowiązujących przepisów o ruchu drogowym. Na drodze pierwszeństwao ma samochód! Nie wbiegamy na ulicę czy parking nie upewniwszy się czy nic nie jedzie, nie wbiegamy na przejścia dla p[ieszych - przejścia pokonuje się marszem, po upewnieniu się, że przejście jest bezpieczne. Zabrania się przebiegania przez tereny oznaczone kolorem oliwkowym lub zakreskowane purpurą. Nie wolno przeskakiwać murków i ogrodzeń, jeśli na mapie są zaznaczone grubą czarną linią, nawet jeśli w terenie jest to możliwe. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność (nieletni za zgodą rodziców) i ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.