Nadchodzą zmiany?

   Od niespełna dwóch miesięcy mamy nowe władze Polskiego Związku Orientacji Sportowej. w czasie dyskusji prowadzonej podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego padło wiele słów krytyki pod adresem przepisów, procedur, licencji i stagnacji w rozwoju dyscypliny. Nowy Zarząd z rozmachem zabrał się do pracy, czego efektem była lawina informacji, decyzji, uchwał i zaproszeń pojawiających się na stronie PZOS. I tak było przez pierwszy miesiąc...

Czytaj więcej...

Powitanie

  Witaj świecie! Takim oklepanym powitaniem chciałbym niniejszym ogłosić rozpoczęcie publikacji szeregu materiałów związanych z orientacją sportową. Proces "wypełniania treścią" serwera, dla kogoś takiego jak ja, zajmującej się inną pracą osoby, nie jest najprostszą rzeczą, więc trudno powiedzieć kiedy to coś będzie gotowe w 100%. Ale będę się starał zrobić to jak najszybciej, bo sezon za pasem.

Czytaj więcej...